TYTO STRÁNKY JSOU MOMENTÁLNĚ UPRAVOVÁNY

Týmové role

Členové týmu musí rozumět vlastním týmovým rolím stejně jako rolím ostatních kolegů. Lépe pak poznají, kdy mají přispívat a kdy ponechat iniciativu druhým s vhodnější rolí pro daný úkol. Potom také dokáží rozpoznat případné nedostatky ve výkonu týmu při absenci určité role.

Lepší týmová práce zvyšuje produktivitu, morálku a urychluje inovaci.

Dr. Meredith Belbin a jeho spolupracovníci po mnohaletém výzkumu chování týmů shromáždili všechny zásadní poznatky do komplexního nástroje, který obsahuje expertní doporučení v oblastech:

BELBIN(uk)-2011-Role icons with people behind them