Uchopte svou profesní kariéru do vlastních rukou

Even if you work in an organisation that does not use Belbin, you can still benefit by finding out about your strengths.

Dokonce i když pracujete v organizaci, která nepoužívá Belbina, můžete těžit z jeho know-how, zvláště když zjistíte svoje silné stránky.

Zpráva Belbin vám poskytne informace, jakou kombinaci devíti týmových rolí týmu preferujete.

Dr. Belbin v průběhu řady let výzkumu chování a výkonu lidí na pracovišti identifikoval devět klíčových typů chování. Říkáme jim týmové role. Nejúspěšnější týmy měly zastoupeny chování všech týmových rolí.

Personalizovaná zpráva Belbin pro jednotlivce identifikuje vaši kombinaci devíti týmových rolí, v nichž se projevujete, a popisuje vaše silné stránky a možné slabiny.

 Využijte Belbina v rozvoji své kariéry

Jestliže znáte svoje týmové role, přinese vám to výhodu v tom, že budete pracovat a chovat se způsobem, ve kterém uplatníte svoje klíčové silné stránky. Pokud znáte své týmové role, pomůže vám to vytvořit silnější pracovní vztahy se svými kolegy. Chystáte-li se změnit práci, ať již externě nebo v rámci vaší stávající organizace, pak vám, lidem v nové organizaci a manažerům může Belbinova zpráva pomoci okamžitě pochopit, jaký přinášíte prospěch do týmu a do pracovní pozice, a tím vyniknete mezi ostatními kandidáty.

Týmové role se mohou v průběhu času měnit v důsledku vlivů vašeho pracovního prostředí, na základě zkušeností v týmu nebo v práci. Doporučujeme aktualizovat Belbinovu zprávu každé 2-3 roky.

Even if you work in an organisation that does not use Belbin, you can still benefit by finding out about your strengths.

Objednat Belbinovu zprávu

Belbinovy zprávy pro jednotlivce

Belbinovy  zprávy pro jednotlivce identifikují kombinaci devíti týmových rolí, v nichž se projevujete.

Vyplňte si online Dotazník sebehodnocení a můžete si snadno nastavit a generovat sestavu poradenských zpráv:

  • Vyplnění dotazníku on-line trvá asi 20 minut.
  • Během několika minut obdržíte svoji individuální zprávu, který vám ukáže, jakou kombinaci devíti týmových rolí budete ve svém chování preferovat na základě sebehodnocení.
  • zpráva bude obsahovat personalizovaná doporučení a rady, jak je využít v pracovním i osobním životě
  • Chcete-li mít kompletní zprávu, měli byste požádat čtyři až šest dalších lidí, aby se o vás vyjádřili prostřednictvím rychlého pětiminutového on-line dotazníku (nazýváme je pozorovatelé).
  • Když si zakoupíte svou individuální zprávu Belbin, jsou posouzení pozorovatelů zdarma
  • Jakmile obdržíte alespoň čtyři hodnocení pozorovatele, bezplatně aktualizujeme vaši individuální zprávu na kompletní přehled, který vám ukáže, jak se vidíte ve srovnání s tím, jak vás vidí i ostatní.
Even if you work in an organisation that does not use Belbin, you can still benefit by finding out about your strengths.

Objednat report